Evidence výroby

Použití pro výrobu a evidenci hotových/rozpracovaných výrobků. Evidence práce zaměstnanců a vytížení strojů.

Referenční zákazník 

LJUNGHALL s.r.o.

Příklad řešení

ATEOSYS zde funguje jako terminál – pro evidenci výrobků. Aplikace běží pod webovým prohlížečem IE  na běžných PC s OS Windows. Ke strojům ve výrobě jsou připojeny čidla, klterá odesílají informace o postupu výroby z výropbních strojů. Pracovník může zadávat ručně výjimky, evidovat vadné kusy, zadávat prostoje, opravy, údržbu  a další.

Vybavení klient

Tablet nebo PC
čidla napojená na výrobní stroj
čtečka RFID pro přihlašování prcovníků