Sklad

Příjemky, výdejky, převodky, inventurní seznamy, objednávky, faktury a mnoho dalšího pro použití ve skladech.

Referenční zákazník 

OVOCENTRUM V+V, s.r.o., OFFICE PRO SERVICE s.r.o., MARVELA s.r.o.

Příklad řešení

Pracovníci skladu používají ruční terminály CILICO C6. Pomocí těchto terminálů jsou schopni provést veškeré skladové operace. Od příjemky na sklad, přes převodku, výdejku, fakturu nebo prodejku, vratku od zákazníka apod. 

Úpravy na míru

Součástí řešení je i funkce hromadné nakládky. Tato funkce sečte všechny objednávky pro danou rozvozovou trasu a připraví expediční listy pro jednotlivá vozidla. Pomocí těchto listů se auto naloží na odbavovací rampě. Při nakládání pracovník terminálem načítá naložené zboží. Pomocí terminálů tak kontrolujeme reálně naložené zásoby. Po nakládce dojde k vygenerování dodacích listů a prodejek pro celou rozvozovou trasu.  

Vybavení

ideálně terminál CILICO C6 nebo CILICO C7X.