Aktualizace

Ateosys obsahuje 2 části, které je možno aktualizovat:

  • serverovou
  • klientskou