Inventurní seznam

Postup vytvoření nového inventurního seznamu je v Ateosys velmi rychlý a snadný.
Stejným způsobem jako vytváříte prodejku vytvoříte i inventurní seznam.

 

 1. klikněte v menu na sekci, pokud již nemáte tuto sekci aktivní
 2. v dolním menu klikněte na
 3. pokud se Vám otevře seznam zákazníků, klikněte na zákazníka. pokud se seznam neobjeví,
  máte nejspíše předvoleného zákazníka MALOOBCHODNÍ PRODEJ. Zákazníka lze kdykoliv během prodeje změnit.
 4. pokud máte již vybraného zákazníka, uvidíte jej v dolní liště
 5. Klikněte na tlačítko (nebo načítejte již čtečkou a přeskočte body 6 a 7)
 6. Klikněte na kategorii, ze které chcete vybrat položku nebo klikněte na kategorii
 7. Klikněte na položku, kterou chcete vložit do dokladu. Místo toho můžete zásoby načítat čtečkou.
  V tom případě není nutno vybírat členění skladu.
 8. Upravte množství položky. Pokud načítáte čtečkou, vždy při dalším načtení se Vám přičte množství „+1“ nebo se Vás terminál dotáže na množství, které chcete přidat na doklad.
 9. Krok 6, 7 a 8 s načítám/zadáváním zásob opakujte, dokud nebudete mít načtenou požadovanou část skladu
 10.  Klikněte na tlačítko

a poté na „INVENTURNÍ SEZNAM“

 

V Pohodě se Vám objeví nový inventurní seznam. Ten pak můžete přenést do Inventury.