Jak změnit nákupní cenu u produktu?

Aktualizace nákupní ceny na produktu

Nákupní cenu produktu můžete při naskladňování přes příjemku automaticky aktualizovat.

V globálním nastavení na záložce  zatrhněte volbu:
„Po vložení příjemky aktualizovat nákupní ceny na zásobě“.

Při generování příjemky se nákupní cena na zásobě přepíše Vámi zadanou cenou na příjemce.

V poli nákupní cena tak bude vždy poslední nákupní cena.