Vytvoření výdejky

Obdobné jako Vytvoření příjemky, ale do Pohody se samozřejmě zapíše typ dokladu výdejka.

 

Je možné zadat Obecné parametry a Parametry výdejky před dokončením dokladu.