Objednávky

Agenda slouží k práci s již připravenými objednávkami v Pohodě.

V horním menu najdete tlačítka „Nová přijatá“ a „Nová vydaná“.

Stiskem příslušného tlačítka zobrazíte seznam objednávek přijatých / vydaných.

Zobrazení sloupců a řazení lze nastavit v NASTAVENÍ – PARAMETRY – OBJEDNÁVKY.

Postup

 1. Klikněte například na „Nová přijatá“.
 2. Zobrazí se seznam přijatých objednávek.
 3. Objednávky jsou podbarveny a význam barev naleznete zde.
 4. K filtrování objednávek můžete použít pole pro vyhledávání.
 5. Kliknutím na objednávku nebo načtení čísla objednávky čtečkou, objednávku vyberete.
 6. Otevře se seznam položek v objednávce, s množstvím uvedeným pro vyskladnění.
 7. Můžete množství zadávat buď ručně, kliknutím do pole s množstvím nebo zásoby načítat čtečkou.
 8. Poté co všechny zásoby jsou zadány v požadovaném množství, kliknete na tlačítko „GENEROVAT“ a vyberte typ dokladu, který chcete vytvořit (faktura, prodejka, výdejka, apod.)
 9. Dojde k vytvoření dokladu do Pohody, vytvoření vazeb mezi doklady.
 10. Pokud jste měli vybrán v NASTAVENÍ – Terminály – Oprávnění i tisk dokladu, případně odesílání emailem, dojde i těmto operacím.
 11. Poté dojde ke spuštění externí nástrojů, pokud máte definovány.

Vykrytí další objednávky opět spustíte tlačítkem „Nová přijatá“, vyberete další objednávku…

Poznámky

 • lze zakázat možnost ručního výběru u zásob, které mají výrobní číslo
 • lze zakázat vygenerování dokladu, pokud nejsou všechny položky v objednávce zadány v přesném množství.
 • lze zakázat / povolit vložení jiné zásoby, než je v objednávce
 • textové položky (typicky dopravné, doběrečné, apod.) lze nechat  předvyplňovat v množství na objednávce, aby je obsluha nemusela potvrzovat ručně.