Přidání dalších čárových kódů k zásobě (pro Pohodu E1)

Nastavení

Pozor tato funkce vyžadují Pohodu E1. Pro Pohodu SQL a MDB není tato funkce použitelná.

Nejprve je třeba použití této funkce povolit. V Ateosysu přejděte do
Nastavení  – Terminály  – Oprávnění

 

zkontrolujte, že máte zapnuty v oprávněních tyto položky:

 

Pokud ne, obě zapněte, jak je vidět na obrázku.

Přejděte do Nastavení Parametry

a vyhledejte nastavení „Id dodavatele pro přidávání čárových kódů u zásoby v záložce Dodavatelé“

Zde zapište požadované ID adresy z adresáře. Na záložce Dodavatelé v Pohodě pak bude u čárového kódu uvedena vybraná firma.

Id záznamu z adresáře zjistíte zobrazením sloupce „ID“ v agendě Adresář.

Zápis dalšího Eanu k zásobě

Přejděte do agendy Doklady.

Vytvořte nový doklad. Vložte do něj libovolnou zásobu.

Klikněte na název položky, který je podtržen.

Otevře se detail produktu. klikněte na tlačítko čárové kódy.

 

Zde můžete přidávat čárové kódy ručně nebo načítat čtečkou. Přidané kódy se v Pohodě zapisují do agendy Zásoby záložky Dodavatelé.