Doklady

V agendě doklady můžete vytvářet nové doklady jako například prodejky,  a mnoho dalších.

Jedná se o doklady, které vytváříte bez vazby na předchozí doklad. Tedy nemáte jako předpis pro výdejku již existující objednávku.

Touto agendou můžete vytvářet doklady typu

celý seznam naleznete v Nastavení – Terminály – Oprávnění – Povolené akce, kde můžete jednotlivé typy dokladů povolit/zakázat pro jednotlivé uživatele.

Dále máte možnost ovlivnit chování v této agendě pro jednotlivé uživatele.
Toto nastavení najdete v Nastavení – Terminály – Oprávnění -Oprávnění

Popis jednotlivých přepínačů