Doklady – u převodky nevyplňovat datum příjmu

Toto nastavení zajistí že se převodka rozdělí na Datum výdeje a Datum Příjmu, kde datum příjmu nebude vyplněn.
Výdej se normálně uskuteční, ale příjem zatím nikoliv.

Uživatel pak musí ručně v Pohodě potvrdit přijetí dané převodky na cílový sklad vyplněním Datumu přijetí na cílový sklad. Teprve potom dojde k příjmu na cílovém skladu.

Nastavení najdete v Doklady