Jak změnit prodejní cenu u produktu?

Změna základní prodejní ceny produktu

Nastavení základní prodejní ceny můžete provést přímo na detailu produktu.

Stačí zadat do textového pole cenu a kliknout na tlačítko 

 

pokud nemáte tlačítko zobrazeno, zřejmě nemáte práva měnit cenu.
Nastavení práv pro změnu ceny produktů provedete na záložce .

 

Kliknete na daného uživatele na záložku .

A povolte změnu základní prodejní ceny: