Řadit zákazníky za sebe

Pokud má zákazník více objednávek, je možné je zobrazovat ihned za sebou, i když podle datumu by byly zařazené jinak. Modul seřadí objednávky podle datumu, ale pak k první objednávce odběratele zobrazí všechny objednávky od daného odběratele.