Jak přepnout databázi při uzavření / změně roku v Pohodě.

Pokud jste neudělali datovou uzávěrku,
ale  jen jste začali používat v Pohodě přechodové období, není nutné v Ateosysu nic přepínat. Je ale nutné zkontrolovat, zda uživatelé, kteří do Pohody přes Ateosys zapisují doklady, mají v Pohodě přepnutý přechodový rok. Pokud ne, je třeba v Pohodě u těchto uživatelů přechodový rok přepnout. Jinak se Vám budou doklady vytvářet s číselnou řadou uplynulého roku.

Pokud jste již udělali datovou uzávěrku,
je nutné ihned po uzávěrce přepnout i Ateosys, aby začal pracovat s novou databází. V tomto případě na uživatelích nemusíte nic přepínat, ale je nutné přepnout databázi v Nastavení – Parametry. (jak přejít nastavení).

U pole:

Účetní jednotka – název db nebo název mdb souboru bez přípony 

nastavte novou účetní jednotku.

Například:

POZOR !

Pokud používáte omezení dle číselných řad v Ateosysu, zkontrolujte, zda máte povoleny aktuální číselné řady. V obou případech výše bude nutné je doplnit.

Více najdete: Přiřazení skladů a číselných řad