Povolené akce

Zde můžete povolit / zakázat jednotlivé akce pro daného uživatele. Přepnutím se toto nastavení automaticky uloží a je pro uživatele ihned dostupné / zakázané.

Vedle nadpisu povolené akce, můžete vybrat okruh povolených akcí.

V našem případě je vybrán okruh Modul doklady.

Například povolení u modul doklady – příjemka znamená, že uživatel bude moci v agendě Doklady vytvořit novou příjemku. Tedy bude mít k dispozici ikonu:

po stisknutí tlačítka: