Inventurní převodka

Podobně jako u Inventurní seznam zapisujete do dokladu všechny zásoby, které chcete inventurovat.

Po zápisu všech požadovaných zásob (nemusí se jednat o celý sklad) kliknete na „GENEROVAT“ a „Inventurní převodka“.

Dojde k vytvoření převodky na Vámi určený cílový sklad sklad na rozdíly mezi načtenými zásobami a stavem na skladu. Tyto rozdíly můžete kupit na jednom ze skladů k tomu určených, případně je zase vracet, pokud se dané zboží zase objeví.  Nezapomeňte na konci účetního období vždy tento sklad řádně inventurovat a případně odepsat jako manka a škody, pokud na něm zůstanou skladem zásoby.

 

viz Inventurní výdejka