Inventurní výdejka

Podobně jako u Inventurní seznam zapisujete do dokladu všechny zásoby, které chcete inventurovat.

Po zápisu všech požadovaných zásob (nemusí se jednat o celý sklad) kliknete na „GENEROVAT“ a „Inventurní výdejka“.

Dojde k vytvoření výdejky na rozdíly mezi načtenými zásobami a stavem na skladu.

viz Inventurní převodka