Jak pracovat se šaržemi / výrobními čísly?

Ateosys podporuje v základním nastavení práci s výrobními čísly a šaržemi.

Zkontrolujte, zda máte povoleny šarže a výrobní čísla také v Pohodě.

Zkontrolujte, že zásoba v Pohodě má zatrženu možnost šarže / výrobní číslo.

 

Při práci v agendě Doklady načtěte místo kódu zboží výrobní číslo / šarži produktu.

  • Pokud v Pohodě existuje zásoba s tímto výrobním číslem / šarží, automaticky se Vám zásoba přidá do položek dokladu a vy můžete vybrat množství, stejně jako u běžné položky.

 

  • pokud zásoba s tímto výrobním číslem nebo šarží neexistuje, nabídne Vám Ateosys založení výrobního čísla / šarže a přiřazení k určité zásobě.1) potvrďte tlačítkem Rozumím, že se šarže / výr. č. / karta nedohledala2) Klikněte na Založit novou šarži / výrobní číslo. Po kliknutí systém očekává načtení kódu zboží, ke kterému má šarži přiřadit.  Zásobu můžete vybrat rovněž přes dlaždice Zásoby.Pokud nechcete, aby Vám vyskakovala červená varovná hláška, zapněte režim Povolit rychlé načítání šarží

Další nastavení k výrobním číslům / šaržím

U zásoby s výrobními čísly můžete zapnout, zda množství na řádku s výrobním číslem nepůjde editovat (Zásoba s unikátním výrobním číslem by měla být jen „1“). Nastavení provedete zde:

 

Vypnutí kontroly, zda je u zásoby vyplněná šarže:

Dodatečné načtení šarže v rozpracovaném dokladu povolíte zde:

v dokladech se Vám zobrazí toto tlačítko:

 

Možnost změnit šarži v rozpracovaném dokladu.

Možnost kontrolovat, zda jsou šarže načteny:

V NastaveníParametry – sekce Modul doklady