Jak nastavit zákaznický tablet pro zjištění ceny zboží?

Tato funkce slouží k zjištění ceny zboží. Aplikace zobrazuje Prodejní cenu z Pohody na vybraném skladu. Umí pracovat i s váhovými EANy.

Pouze pro zařízení s OS Android

Stáhněte z obchodu play aplikaci Ateosys. Otevřete aplikaci a v pravém horním rohu klikněte na MENU.

Z menu vyberte Nastavení. 

 

Najděte nastavení,, které se jmenuje URL adresa serveru.

Pokud máte čistou instalaci klienta, uvidíte zde tuto url adresu:

 

 

URL adresu smažte a místo ní zadejte například:

http://192.168.0.1:8666/StockDisplay.aspx?store=3&font=32&bar=

kde:

192.168.0.1 je IP adresa serveru, kde je nainstalována hlavní instalace Ateosys. Nastavte Vaši IP adresu serveru.

8666 je port na kterém je dostupná aplikace.

store=3 bude pracovat se skladovými položkami na skladu Pohody s ID=3. Zadejte ID skladu s kterým má nástroj pracovat.

font=32 velikost fontu.

Logo firmy můžete načíst v nastavení Ateosys – Přidání loga firmy do Ateosysu.

 

2x klikněte na tlačítko zpět a pak znovu na MENU

vyberte z menu Ukončit.

Zapněte na tabletu aplikaci Ateosys znovu. Již by se měla otevřít s novým nastavením a po načtení kódu nebo EANu zásoby by měla zobrazit jeho název a cenu.