Editovat slevy

Pokud povolíte, má uživatel možnost měnit slevy u položek na dokladu. Tedy vložit libovolnou slevu na položku.

 

Nastavení najdete:

Nastavení – Terminály- Oprávnění – Doklady