Editovat ceny

Pokud povolíte, má uživatel možnost měnit ceny u položek na dokladu:

 

pokud zakážete, uživatel uvidí cenu bez možnosti ji editovat:

 

Nastavení najdete:

Nastavení – Terminály- Oprávnění – Doklady

a

Nastavení – Terminály- Oprávnění – Objednávky