Převodky

Převodky slouží k přesunu množství na skladových kartách z jednoho skladu na druhý. Pokud skladová karta na cílovém skladu neexistuje, vytvoří se automaticky.

Zdrojový sklad je určen vždy výběrem skladu

 

Postup

V agendě Doklady založíte nový doklad přes tlačítko „Nový doklad“.
V případě potřeby změňte zdrojový sklad viz obrázek výše.
Vložte ručně nebo čtečkou požadované zásoby a množství zásob.
Klikněte na „GENEROVAT“.

Následně klikněte na „Parametry převodky“.
Zobrazí se volba cílového skladu pro převod.
Vyberte ze seznamu požadovaný sklad.
Teprve potom nahoře klikněte na ikonu „Převodka“.