Doklady – změna adresy na dokladu

Povolením této volby umožníte uživateli změnit na dokladu dodavatele/ odběratele.

a získáte další tlačítko v menu, kterým můžete provést změnu adresy.

Stisknutím se otevře adresář a Vy vyberete požadovanou adresu.
Změnou adresy se současně i přepočítají ceny produktů dle cen pro daného odběratele.

Adresu lze načíst čtečkou dle IČ nebo dle čísla zákazníka.
Viz Nastavení Automatické načtení zákazníka u nového dokladu.

Nastavení najdete v Doklady