Vydané faktury

Vytvoření vydané faktury podobně jako vytvoření prodejky odepíše zásoby ze skladu a vytvoří prodejní daňový doklad. Tento doklad lze stejně jako ostatní doklady automaticky po vygenerování vytisknout, odeslat emailem.