Doklady – výchozí nastavení rezervace

Pokud je nastavení zapnuto a vygenerujete objednávku přijatou, bude tato objednávka rovnou i zarezervována.
Rezervaci můžete vždy ovlivnit v Parametrech Objednávky. Zde je zatrženo Rezervace = ANO, dle výchozího nastavení rezervace.

Nastavení najdete v Doklady