Obecné parametry

  • Datum vystavení – pole Datum v Pohodě
  • Činnost, středisko a Zakázka jsou seznamové pole v  Pohodě, tento příznak se přenese do dokladu
  • Dopravce – seznamové pole v Pohodě. Ovlivní jak se bude objednávka / doklad expedovat.
  • Odeslat email – pokud máte zaškrtnuto pole před emailem, odešle se na email vyplněný v textovém poli. Je nutné mít zapnuto a nastaveno odesílání emailů přes SMTP
  • Text – textové pole v pohodě v hlavičce dokladu
  • Poznámka a Interní poznámka